Rīgas plānošanas reģiona buklets par finanšu atbalsta iespējām Interaktīvais elektroniskais buklets izstrādāts projekta „ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības pilnveide Rīgas plānošanas reģionā II”, Vienošanās Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/051/43 ietvaros.
Jaunumi
Projekti
Informācija par projektu konkursiem un pasākumiem