Projekta apraksts
Projekta numurs3DP/3.1.5.1.2/10/IPIA/VEC/005
Projekta nosaukumsAmbulatorā veselības aprūpes infrastruktūras nodrošināšana Pašvaldības SIA „Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca”, nodrošinot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu
Finansējuma saņēmējsPašvaldības SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca”
Projekta īstenošanas laiks mēnešos9
Projekta kopsavilkumsPašvaldības SIA „Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” projekta ietvaros plāno pārprofilēties no stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, attīstītot kvalitatīvus un izmaksu efektīvus veselības aprūpes pakalpojumus. Projekts paredz ēkas ārējo rekonstrukciju – energoefektivitātes uzlabošanas darbus, nodrošinot pacientiem un ārstiem veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas telpas atbilstoši mūsdienu vides un kvalitātes prasībām. Projekta ietvaros tiks iegādātas tieši un netieši ārstnieciskas procesam nepieciešamās ierīces un aprīkojums, līdz ar to uzlabojot sniegtos ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus. Atbilstoši publicitātes prasībām tiks nodrošināta projekta vizuālā identitāte, lai popularizētu ES fondu ieguldījumu Pašvaldības SIA „Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” infrastruktūras attīstībā. Pirmo iepirkumu projekta ietvaros paredzēts izsludināt 30 kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.
Projekta īstenošanas vietaTukuma novads
Projekta ieviešanas termiņš07.01.2010 - 03.31.2011
Finansējums
Projekta kopējais finansējums, EUR90,474.21
Eiropas Savienības fonda finansējuma apmērs, EUR59,672.03
Finansējuma avots
Darbības programma3. Infrastruktūra un pakalpojumi
Eiropas Savienības fonda nosaukumsEiropas Reģionālās attīstības fonds
Aktivitātes vai apakšaktivitātes nosaukums3.1.5.1.2. Veselības aprūpes centru attīstība


ES fondu projektu saraksts: http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/es-fondu-projekti